КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

 

Календарен план на СМБ- Плевен

на състезанията и пробни изпити през учебната 2021/2022 година

I. Състезания
1. Математическо състезание „Стоян Заимов“, ноември 2021 г.
2. Математически турнир“Иван Салабашев“, декември 2021 г.
3. Коледно математическо състезание
4. Математическо състезание „Васил Левски“, февруари 2022 г.
5.Състезание по БЕЛ за учениците от 3 клас и 4 клас, март 2022 г.
II. Пробни изпити за учениците от 7 клас
Математика
 19.02.2022 г.
 16.04.2022 г.
 28.05.2022 г.
Български език и литература
 06.03.2022 г.
 29.05.2022 г.
III. Пробни държавни зрелостни изпити
Математика
 19.02.2022 г.
 16.04.2022 г.
Български език и литература
 20.02.2022 г.
 17.04.2022 г.
IV. Закриване на състезателната 2021-2022 година и награждаване на отличилите
се ученици – началото на месец юни 2022 г.