КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Календарен план на СМБ- Плевен

на състезанията и олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, лингвистика и пробни изпити през учебната 2017/2018 година
под егидата на МОН и СМБ – Плевен

Математика
1. Общински кръг на национална олимпиада по математика – до  януари 2018;
2. Областен кръг на национална олимпиада по математика – месец февруари 2018 г.

Информатика и ИТ
1. Общински кръг на национална олимпиада по информатика – до  януари 2018;
Информационни технологии
2. Общински кръг на национална олимпиада по информационни технологии – до  януари 2018;

Математическа лингвистика
1. Общински кръг на национална олимпиада по лингвистика – до  януари 2018;
Състезания под егидата на РУО-Плевен и/или СМБ
1. Математическо състезание „Стоян Заимов“, 28 октомври  2017
2. Математически турнир „Иван Салабашев“, началото на декември 2017
3. Коледно математическо състезание, 9  декември 2017
4. Математическо състезание „Васил Левски“, 17 февруари 2018

5. Състезание по БЕЛ за учениците от 3 клас и 4 клас, 10 март 2018
6. Великденско математическо състезание,  21 април 2018.

Пробни изпити за учениците от 7 клас
Математика

  • 20.01.2018 г.
  • 17.03.2018 г.
  • 28.04.2018 г.

Български език и литература

  • 11.02.2018 г.
  • 15.04.2018 г.

Пробни държавни зрелостни изпити по математика

  • 17.03.2018 г.

Пробен държавен зрелостен изпит по български език и литература

  • 11.02.2018 г.
  • 15.04.2018 г.

 

Закриване на състезателната 2017-2018 година и награждаване на отличилите се ученици – началото на месец юни 2018 г.