КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Календарен план на СМБ- Плевен

на състезанията и пробни изпити през учебната 2023/2024 година

I. Състезания
1. Математическо състезание „Стоян Заимов“-21 октомври 2023 г.
2. Математически турнир „Иван Салабашев“-декември 2023 г.
3. Коледно математическо състезание, декември 2023 г.
4. Математическо състезание „Васил Левски“-17 февруари 2024 г.
5.Състезание по БЕЛ за учениците от 3 клас и 4 клас, 9 март 2024 г.
6. Великденско математическо състезание, април 2024 г.
II. Пробни изпити за учениците от 7 клас
Математика
 27.01.2024 г.
 20.04.2024 г.
 01.06.2024 г.
Български език и литература
 09.03.2024 г.
 02.06.2024 г.
III. Пробни държавни зрелостни изпити
Математика
 09.03.2024 г.
Български език и литература
 17.02.2024 г.