КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

 

Календарен план на СМБ- Плевен

на състезанията и пробни изпити през учебната 2022/2023 година

I. Състезания
1. Математическо състезание „Стоян Заимов“, ноември 2022 г.
2. Математически турнир „Иван Салабашев“, декември 2022 г.
3. Коледно математическо състезание
4. Математическо състезание „Васил Левски“, февруари 2023 г.
5.Състезание по БЕЛ за учениците от 3 клас и 4 клас, март 2023 г.
6. Великденско математическо състезание, април 2023 г.

II. Пробни изпити за учениците от 7 клас
Математика
 28.01.2023 г.
 22.04.2023 г.
 27.05.2023 г.
Български език и литература
 05.03.2023 г.
 28.05.2023 г.

III. Пробни държавни зрелостни изпити
Математика
 19.02.2023 г.
 22.04.2023 г.

Български език и литература – 12 март 2023 г.