ЧЛЕНОВЕ

С П И С Ъ К
на членовете на СМБ- Плевен за 2016 година
Име, презиме, фамилия
1 Албена Раденова Илиева
2 Анелия  Петрова Иванова
3 Анелия Андреева Николова
4 Анелия Димитрова Найденова
5 Анета Любенова Цочева
6 Анита Георгиева Тодорова
7 Анна Илиева Минчева
8 Бонка Гергова Маринова
9 Борислав Мирчев
10 Борислава Танкова Георгиева
11 Борка Тепавова Бончева
12 Боряна Александрова Панталеева
13 Боряна Димитрова Бадева
14 Борянка Михайлова Цакова
15 Боянка Димитрова Величкова
16 Валентин Найденов Нинов
17 Валентина Владимирова  Божинова
18 Валентина Найденова Христова
19 Валери Петров Георгиев
20 Валя Петкова Иванова
21 Ваня Маринова Гетова
22 Ваня Миткова Цветанова
23 Ваня Николова Алексиева-Василева
24 Величка Любенова Стефанова
25 Венелина Крумова Александрова
26 Вергиния Братанова Василева
27 Веселинка Владимирова Маринчева
28 Веска Стоянова Апостолова
29 Вилиана Захариева Херувимова
30 Вилма Петкова Великова
31 Виолета Емилова Василева
32 Вяра Калчева Георгиева
33 Габриела  Розенова Николова
34 Галина Атанасова Тодорова
35 Галина Димитрова Георгиева
36 Галина Стоянова Колева
37 Галинка Петкова Цветанова
38 Геновева Иванова
39 Геновева Петрова Ценкуловска
40 Георги Стойчев Мелниклийски
41 Гергана Литкова  Петкова-Ненкова
42 Данаил Филипов Христов
43 Даниела Ангелова Начева
44 Даринка Маринова Николова
45 Дафинка Николаева Борисова
46 Десислава Стоянова Павлова
47 Диана Борисова Коджабашева
48 Диана Бурянова Николова
49 Диана Любомирова Попова
50 Диана Милкова Данова
51 Диана Петкова Георгиева
52 Димитрина Тодорова Арабаджиева
53 Димитър Витанов Трифонов
54 Димка Александрова Данова
55 Димка Петрова Петкова
56 Елена Георгиева Томева
57 Елисавета Илиева Огнянова
58 Елка Климентова Цветкова
59 Емилия Николова Мелниклийска
60 Ива Богомилова Стайкова
61 Ивайло Маринов Стоянов
62 Иван Гранитски
63 Ивелина Милчева Танева
64 Илина Богомилова Панова
65 Илияна Йонкова Кръстева
66 Илияна Михайлова Горанова
67 Ина Красимирова Иванова
68 Ирена Венелинова Чуховска
69 Ирена Иванова Кирова  – Венкова
70 Йонита Огнянова  Иванова
71 Йонка Савова Събева
72 Йорданка Иванова Тонова
73 Йорданка Ненкова Койчева
74 Калина Василева Гогичева
75 Калинка Николова Бенчева
76 Камелия Ценова Коцoва
77 Капка Кирилова Грамова
78 Катя Константинова Иванова
79 Кирил Димитров Чочев
80 Коста Генков Базитов
81 Косто Вълов Митов
82 Красимира Илиева Колева
83 Лилян Йорданов Попов
84 Людмила Георгиева Кръстева
85 Людмила Любчева Рускова
86 Людмила Спиридонова Апостолова
87 Мариана Владимирова Тончева
88 Мариана Косева  Косева
89 Мариана Михайлова Кулева
90 Мариета Лалова Златкова
91 Мария Георгиева Стоянова
92 Марияна Дончева Маркова
93 Мая Валентинова Иванова
94 Мая Димитрова Генова
95 Мая Миткова Миркова
96 Миглена Василева Маркова
97 Миглена Радославова Тодорова
98 Миланка Цветанова Дечева
99 Милена Йосифова Бонева
100 Милена Петрова Иванова
101 Милена Стефанова Гвоздева
102 Мирослав Тошков Тодоров
103 Надежда Асенова Вълева
104 Надежда Митева Крумова
105 Наталия Атанасова Славова
106 Наталия Тодосиева Ботева
107 Наташа Костадинова Иванова
108 Наташа Николова Цветкова
109 Нели Иванова Лакова
110 Нели Петрова Михайлова
111 Нели Рангелова Ангелова
112 Николай Димитров Николов
113 Николай Любенов Павлов
114 Николай Филипов Табаков
115 Нина Желязкова Буковска
116 Нино Димитров Ставров
117 Павел Николов Петров
118 Павлин Иванов Цонев
119 Павлина Гечева Митова
120 Пенка Иванова Йосифова
121 Пенчо Василев Дреновски
122 Петранка Кубратова Лачева
123 Петьо Цветанов Павлов
124 Петя Иванова Влахова
125 Пламен Красимиров Митев
126 Пламен Милчев Петранов
127 Полина Вешкова Лунголова
128 Полина Петкова Николова
129 Поля Тевекелева
130 Проф.Боян Биолчев
131 Радка Цанкова Петкова
132 Радослава Емилова Енева
133 Ралица Божидарова Марчева
134 Рени Георгиева Иванова
135 Росен Велизаров Гогичев
136 Румен Веселинов Върбанов
137 Румяна Михайлова Иванова
138 Саша Иванова Маркова
139 Светла Славова Петрова
140 Светлана Венциславова Михайлова
141 Светлана Викторовна Фурнигова
142 Светлана Ненкова Стаева-Иванова
143 Свилен Иванов Стойчев
144 Силвия Александрова Проданова
145 Силвия Ивайлова Крайчевска
146 Симо Цветков Цеков
147 Снежана Иванова Лишкова
148 Снежана Петкова Чочева
149 Снежанка Крумова Николаева
150 Снежинка  Ботева Късевска
151 Стела Бориславова Петкова
152 Стефка  Стоева Нинова
153 Татяна Генова Вълева
154 Татяна Павлова Точева
155 Теодора Йорданова Ердановска
156 Тинка Петрова Христова
157 Тодорка Петкова Игнатова
158 Тоня Иванова Начкова
159 Цветелин Горанов
160 Цветелин Стефанов Дечев
161 Цветелина  Иванова Великова
162 Цветелина Тодорова Калчева
163 Цецка Цачева
164 Юлия Драганова Драганова